DT Transmission Oil 50W
 • שמן גיר לציוד כבד שתוכנן ומומלץ לשימוש היכן שנדרש תקן CAT, TO-4 וכן ALLISON C-4 שמנים אלו יוצרו משמן בסיסי באיכות גבוהה וחבילת תוספים שנועדו לעמוד בדרישות האתגריות של ציוד כבד מודרני
 • תוכננו לשימוש בגירים ו- DRIVE TRAIN בלבד לא לשימוש כשמן מנוע מתאים לציוד כבד של קטרפילר.

מאושר/עומד במפרט Caterpillar TO-4
specification and Allison C-4
specification ZF TE
ML03 C4-17001192 and
C4-16991192.

מידע נוסף
שמני גיר מינראלים
שמן גיר בעל ביצועים גבוהים.
שמני גיר העשוים משמן בסיסי באיכות גבוהה ותוספים מעולים כדי לספק ביצועים מעולים והגנה לתיבת ההילוכים. הם מספקים העברה חלקה של הגיר בטווח רחב של טמפ כמו כן הגנה מפני בלאי וקורוזיה. מומלץ לשימוש ברכבי נוסעים, משאיות, ואוטובוסים.

HP Gear Oils

 • נוסחא הבנויה מתוספים מיוחדים המספקים ביצועים והגנה אופטימאלים.
 • הם מספקים העברה חלקה של הגיר בטווח רחב של טמפ.
מוצרים נוספים בקטגוריה זו
 • API MT-1 GL- 3/4/5  שימוש יחודי בכל סוגי הגיר בהם דורש היצרן API MT-1 GL- 3/4/5 חוסך ...
 • שמן סינטתי מלא.
 • תוכנן במיוחד לשמוש בתנאי טמפ ...

שמן גפרית זרחני מיוחד ללחצים גבוהים, מוצר סינטתי מלא, אשר תוכנן במיוחד ללחצים והעמסות גבוהות, ...

לשימוש בכל הגירים ותיבות ההעברה היכן שנידרש API GL-4

מספק הגנה מוגברת וההעברה חלקה של ...

לשימוש בכל סוגי הגירים, HYPOID , תיבות ההעברה והיכן שהיצרן דורש

GL-5 מספק הגנה מצויינת ...

לסרן אחורי ותיבות ההעברה.

 • לשימוש ברוב סוגי הגירים הידניים ותיבות ההעברה היכן שנדרש GL-4 מספק ההעברה חלקה של הגיר ...
 • שמן גיר לציוד כבד שתוכנן ומומלץ לשימוש היכן שנדרש תקן CAT, TO-4 וכן ALLISON C-4 שמנים אלו ...
 • שמן גיר לציוד כבד שתוכנן ומומלץ לשימוש היכן שנדרש תקן CAT, TO-4 וכן ALLISON C-4 שמנים ...
 • שמן גיר לציוד כבד שתוכנן ומומלץ לשימוש היכן שנדרש תקן CAT, TO-4 וכן ALLISON C-4 שמנים ...