שמני מרוץ
  • הפחתה מקסימאלית של שחיקה והגברת כוח המנוע.
  • תוסף הגנת בלאי מוגבר ) ZDDF ( - מספק ...
  • הפחתה מקסימאלית של שחיקה והגברת כוח המנוע.
  • תוסף הגנת בלאי מוגבר (ZDDF) - מספק ...
  • הפחתה מקסימאלית של שחיקה והגברת כוח המנוע.
  • תוסף הגנת בלאי מוגבר (ZDDF) - מספק ...

נוסחה מיוחדת למרוצים שפותחה ושופרה ע”י VALVOLINE , ממקסם את כח המנוע וכוחות הסוס ששילמת ...

נוסחה מיוחדת למרוצים שפותחה ושופרה ע”י VALVOLINE , ממקסם את כח המנוע וכוחות הסוס ששילמת ...