VR1 Racing 10W-60
 • הפחתה מקסימאלית של שחיקה והגברת כוח המנוע.
 • תוסף הגנת בלאי מוגבר (ZDDF) - מספק הגנה אולטימטיבית מבלאי.
 • שכבת ציפוי שמן מעולה וחזקה לשיפור מגוון פעולות ההגנה ואטימה.
 • תוספים מוגברים להגנה מפני משקעים וזיהום של דלק.
מידע נוסף
 • הפחתה מקסימאלית של שחיקה והגברת כוח המנוע.
 • תוסף הגנת בלאי מוגבר (ZDDF) - מספק הגנה אולטימטיבית מבלאי.
 • שכבת ציפוי שמן מעולה וחזקה לשיפור מגוון פעולות ההגנה ואטימה.
 • תוספים מוגברים להגנה מפני משקעים וזיהום של דלק.
מוצרים נוספים בקטגוריה זו
 • הפחתה מקסימאלית של שחיקה והגברת כוח המנוע.
 • תוסף הגנת בלאי מוגבר ) ZDDF ( - מספק ...
 • הפחתה מקסימאלית של שחיקה והגברת כוח המנוע.
 • תוסף הגנת בלאי מוגבר (ZDDF) - מספק ...
 • הפחתה מקסימאלית של שחיקה והגברת כוח המנוע.
 • תוסף הגנת בלאי מוגבר (ZDDF) - מספק ...

נוסחה מיוחדת למרוצים שפותחה ושופרה ע”י VALVOLINE , ממקסם את כח המנוע וכוחות הסוס ששילמת ...

נוסחה מיוחדת למרוצים שפותחה ושופרה ע”י VALVOLINE , ממקסם את כח המנוע וכוחות הסוס ששילמת ...