VPS HD Radiator Flush

שילוב חזק של תוספים לנקיון ומנטרלי חומציות שפותחו לניקוי מהיר של שמן, בוצה וכן חלודה רופפת ומשקעים הנמצאים במערכת הקירור. המוצר מאפשר לשמר את יעילות מערכת הקירור ע”י עזרה לנוזל הקירור לבצע עבודה טובה יותר בהגנה על המערכת. ע”י הסרה של משקעים וזיהומים מעבר החום משתפר ונוזל הקירור מבצע את העבודה של קירור חלקי המנוע. אם הזיהומים לא מטופלים לא רק
שהם חוסמים את מעבר החום אלא גם גורמים לחלודה לבנה.לפני כל מילוי חוזר של נוזל קירור מומלץ לבצע שטיפה של המערכת באמצעות נוזל השטיפה. לשימוש בכל מערכת קירור לא משנה איזה נוזל קירור בשימוש.


בקבוק ש ל 1 ליטר לשטיםה של 20-25 ליטר מיים.

 • שוטף שמן ובוצה.
 • מסיר חלודה ומשקעים רופפים.
 • שומר על יעילות מערכת הקירור.
 • מונע בניה של חומציות וזיהומים.
 • בטוח וקל לשימוש.
 • בטוח לאטמים, במיוחד לשימוש במערכות קירור לרכב כבד.
מידע נוסף
כימיקאלים לרכב כבד
הדרך הלא יקרה והיעילה לשיפור הביצועים והריווחיות.
מוצרים נוספים בקטגוריה זו

מנקה מזרקי דלק וסעפות יניקה עוזר לשיפור האצה, כוח וביצועי המנוע, מונע משקעים, לניקוי טוב יותר ...

תוסף לכל מערכת הדלק מנקה את כל מערכת הדלק כולל מזרקי הדלק, קרבורטור, שסתומים, מניפולד, מעברים, ...

מנקה גוף מצערת מנקה מהיר של משקעים לשיחזור כח המנוע מנקה במהירות, משקעים, לכלוך עקשן ודביק, פיח ...

מסיר מים מסיר לחות מבנזין ומדיזל מונע מצינורות הדלק לקפוא,לשימוש בכל ימות השנה להסרת מים מהדלק, ...

נוזל לשטיפת מנוע מנקה מנוע ב 5- דקות, מנקה את המנוע בזמן קצר מאוד, פותח מעברים חסומים, משחרר ...

 • ניקוי מערכת דלק/סולר.
 • נוסחא מיוחדת למנועי דלק ולמנועי ...
 • ניקוי מערכת דלק/סולר.
 • נוסחא מיוחדת למנועי דלק ולמנועי ...

לניקוי מערכת הדלק. מנקה משקעים בתא השריפה, משמן את משאבת הדלק ומזרקי הדלק, משפר שריפה וכוח ...

לניקוי מערכת הדיזל. מנקה משקעים בתא השריפה, משמן את משאבת הדלק ומזרקי הדלק, משפר שריפה וכוח ...

 • לשטיפת מערכת הקירור.
 • מסיר מזהמים, שומר על תפקוד מערכת הקירור, מנקה ...
 • שטיפת מנוע VPS Engine Flush
 • שטיפת מנוע- מנקה מעברי השמן להולכה ...
 • מנקה ומטפל במזגן.
 • מטפל בריחות הנובעים ממזגן הרכב, מסיר לכלוך, ...

שילוב חזק של תוספים לנקיון ומנטרלי חומציות שפותחו לניקוי מהיר של שמן, בוצה וכן חלודה רופפת ...

לרכב כבד הינו מנקה ומשפר של מערכת הדלק במנועי דיזל כבד, מחזיר את המנוע למצבו המקורי בכח וביצועים ...

מוצר מקצועי לשטיפה של המנוע ואגן השמן ממשקעים ובוצה לשימור חיי המנוע. VPS לשטיפת מנוע של רכב ...