LHM Plus Fluid
  • נוזל מיוחד עם יכולת סיכה בטמפ נמוכה עומד במפרט סיטרואן למערכות הידראוליות, הגה כח , מערכות בלימה.
  • צמיגות גבוהה ויציבה בטמפ נמוכות מאוד.

 

Performance/Level Approvals
LHM Plus Fluid - Please check
.owners manual before use
AFNOR NF R 12-640
ISO 7308
PSA (Citroën) B71 2710

מידע נוסף
נוזלים כח
שומר עללהגה עבודה טובה וחלקה של תיבת ההגה.
VALVOLINE מציעה נוזל הגה כח מעולה המאושר ועומד במפרטי יצרני הרכב המובילים. מספק הגנה לכל מכלול ההגה, וביצועים גבוהים. יצרני הרכב ממליצים לבדוק את איכות שמן הגה הכח כל שנתיים לפחות כדי לשמור על תפקוד מערכת ההגה.
מוצרים נוספים בקטגוריה זו
  • שמן הגה סינתטי מלא לשימוש במערכות הגה וביחידות היגוי של רכב נוסעים ורכב כבד היכן שתקן ...
  • נוזל מיוחד עם יכולת סיכה בטמפ נמוכה עומד במפרט סיטרואן למערכות הידראוליות, הגה כח , ...