Fuel Injector Plus Intake Valve Cleaner

מנקה מזרקי דלק וסעפות יניקה עוזר לשיפור האצה, כוח וביצועי המנוע, מונע משקעים, לניקוי טוב יותר השתמש בניקוי כל מערכת הדלק.

מידע נוסף

נוסחא מיוחדת לטיפולים מקצועים ותוצאות מושלמות
הסדרה המקצועית של VALVOLINE VPS משפרת את הטיפול המונע ברכב ע”י הגנה אולטימטיבית,
ביצועים ותפקוד מושלם להארכת חיי הרכב. הנוסחא הייחודית מבטיחה שמערכות הרכב יעבדו ויתפקדו
כפי שתיכנן יצרן הרכב. הסדרה המקצועית מאפשרת לבית המלאכה ולמפיץ לשפר את הטיפול המונע
ברכב, לספק שרות מצויין ללקוח.

מוצרים נוספים בקטגוריה זו

מנקה מזרקי דלק וסעפות יניקה עוזר לשיפור האצה, כוח וביצועי המנוע, מונע משקעים, לניקוי טוב יותר ...

תוסף לכל מערכת הדלק מנקה את כל מערכת הדלק כולל מזרקי הדלק, קרבורטור, שסתומים, מניפולד, מעברים, ...

מנקה גוף מצערת מנקה מהיר של משקעים לשיחזור כח המנוע מנקה במהירות, משקעים, לכלוך עקשן ודביק, פיח ...

מסיר מים מסיר לחות מבנזין ומדיזל מונע מצינורות הדלק לקפוא,לשימוש בכל ימות השנה להסרת מים מהדלק, ...

נוזל לשטיפת מנוע מנקה מנוע ב 5- דקות, מנקה את המנוע בזמן קצר מאוד, פותח מעברים חסומים, משחרר ...

  • ניקוי מערכת דלק/סולר.
  • נוסחא מיוחדת למנועי דלק ולמנועי ...
  • ניקוי מערכת דלק/סולר.
  • נוסחא מיוחדת למנועי דלק ולמנועי ...

לניקוי מערכת הדלק. מנקה משקעים בתא השריפה, משמן את משאבת הדלק ומזרקי הדלק, משפר שריפה וכוח ...

לניקוי מערכת הדיזל. מנקה משקעים בתא השריפה, משמן את משאבת הדלק ומזרקי הדלק, משפר שריפה וכוח ...

  • לשטיפת מערכת הקירור.
  • מסיר מזהמים, שומר על תפקוד מערכת הקירור, מנקה ...
  • שטיפת מנוע VPS Engine Flush
  • שטיפת מנוע- מנקה מעברי השמן להולכה ...
  • מנקה ומטפל במזגן.
  • מטפל בריחות הנובעים ממזגן הרכב, מסיר לכלוך, ...

שילוב חזק של תוספים לנקיון ומנטרלי חומציות שפותחו לניקוי מהיר של שמן, בוצה וכן חלודה רופפת ...

לרכב כבד הינו מנקה ומשפר של מערכת הדלק במנועי דיזל כבד, מחזיר את המנוע למצבו המקורי בכח וביצועים ...

מוצר מקצועי לשטיפה של המנוע ואגן השמן ממשקעים ובוצה לשימור חיי המנוע. VPS לשטיפת מנוע של רכב ...