75W-90 Gear Oil

שמן גפרית זרחני מיוחד ללחצים גבוהים, מוצר סינטתי מלא, אשר תוכנן במיוחד ללחצים והעמסות גבוהות, מונע קורוזיה, התחמצנות, שומר על יציבות טרמית, מומלץ לשימוש לסרן אחורי, מגביל החלקה. מומלץ היכן שנדרשים התקנים הבאים Ford M2C-192A, GM 12346140, Chrysler MS-8985 , או GL-5 SAE 75W-140 בשמני VALVOLINE אלו אין צורך להשתמש בתוסף מונע מסוג, Ford M2C-118-A, Chrysler MS-5630, GM 1052358 i התוסף נמצא בשמן.

מידע נוסף

שמן גפרית זרחני מיוחד ללחצים גבוהים, מוצר סינטתי מלא, אשר תוכנן במיוחד ללחצים והעמסות גבוהות, מונע קורוזיה, התחמצנות, שומר על יציבות טרמית, מומלץ לשימוש לסרן אחורי, מגביל החלקה. מומלץ היכן שנדרשים התקנים הבאים Ford M2C-192A, GM 12346140, Chrysler MS-8985 , או GL-5 SAE 75W-140 בשמני VALVOLINE אלו אין צורך להשתמש בתוסף מונע מסוג, Ford M2C-118-A, Chrysler MS-5630, GM 1052358 i התוסף נמצא בשמן.

מוצרים נוספים בקטגוריה זו
  • API MT-1 GL- 3/4/5  שימוש יחודי בכל סוגי הגיר בהם דורש היצרן API MT-1 GL- 3/4/5 חוסך ...
  • שמן סינטתי מלא.
  • תוכנן במיוחד לשמוש בתנאי טמפ ...

שמן גפרית זרחני מיוחד ללחצים גבוהים, מוצר סינטתי מלא, אשר תוכנן במיוחד ללחצים והעמסות גבוהות, ...

לשימוש בכל הגירים ותיבות ההעברה היכן שנידרש API GL-4

מספק הגנה מוגברת וההעברה חלקה של ...

לשימוש בכל סוגי הגירים, HYPOID , תיבות ההעברה והיכן שהיצרן דורש

GL-5 מספק הגנה מצויינת ...

לסרן אחורי ותיבות ההעברה.

  • לשימוש ברוב סוגי הגירים הידניים ותיבות ההעברה היכן שנדרש GL-4 מספק ההעברה חלקה של הגיר ...
  • שמן גיר לציוד כבד שתוכנן ומומלץ לשימוש היכן שנדרש תקן CAT, TO-4 וכן ALLISON C-4 שמנים אלו ...
  • שמן גיר לציוד כבד שתוכנן ומומלץ לשימוש היכן שנדרש תקן CAT, TO-4 וכן ALLISON C-4 שמנים ...
  • שמן גיר לציוד כבד שתוכנן ומומלץ לשימוש היכן שנדרש תקן CAT, TO-4 וכן ALLISON C-4 שמנים ...